Temperatur-övervakning

Övervakningen består av en Raspberry Pi (model B 512Mb minne) samt tre stycken Dallas 18DS20
och några hemskrivna skript som hämtar in temperaturerna en gång i minuten, uppdaterar en sqlite databas och en RRDTool databas
Bilderna genereras en gång i kvarten från RRDTool databasen och ftp:as upp till min hemsida
Jag skall komplettera med mail/SMS funktion om pannan stannar :-)
eller också kanske jag flyttar hela websidan till pannrummet :-)
2015-02-20 - kompletterat med ytterligare en tempsensor på returledningen

Hour


Day


Week


Month


Year